Sobre aquest web

En compliment del que preveu la Llei 34/2002, d'11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, així com altres normes que tenen una aplicació legal, es comuniquen als usuaris del web www.tsc.upc.edu les dades d'informació general següents:

  • Aquest portal constitueix el lloc oficial a Internet de la Universitat Politècnica de Catalunya · BarcelonaTech (UPC).
  • Ha estat creat i és mantingut a instàncies de la UPC, que n'és la propietària, de la mateixa manera que ho és dels noms de domini que hi condueixen.
  • La UPC té el CIF núm. Q-08.18003F.
  • La seu de la UPC és a: C/Jordi Girona, 31, 08034 Barcelona, SPAIN
  • Els usuaris d’aquest portal poden establir comunicació directa i efectiva amb la UPC mitjançant un escrit tramès al seu domicili social, que s’especifica en el punt 4 aquesta informació general. També s’hi poden posar en contacte mitjançant qualsevol dels mitjans següents: Tel.: + 34 93 401 10 67, Adreça electrònica: webmaster@tsc.upc.edu
darrera modificació: nov.-2015
Departament de Teoria del Senyal i Comunicacions. TSC.
UPC UPCwebsiteLink . Universitat Politècnica de Catalunya BarcelonaTech