Gabriel Junyent

profileIconFull Professor

Universitat Politècnica de Catalunya
Signal Theory and Communications Department

Campus Nord UPC
C/Jordi Girona, 1-3
08034 Barcelona (Spain)

 

Profile:

 

 

last updated: Nov-2015
Departament de Teoria del Senyal i Comunicacions. TSC.
UPC UPCwebsiteLink . Universitat Politècnica de Catalunya BarcelonaTech