Lectura Tesi Doctoral - Pere Josep Ferrer Gonzalez

Títol de la tesi:

“MULTIFUNCTIONAL METAMATERIAL DESIGNS FOR ANTENNA APPLICATIONS”

 Autor:

Sr.  Pere Josep Ferrer González

Directors:

Dr. Jordi Romeu Robert

Dr. José María González Arbesú

 

Data :  15 de juliol de 2015

Hora:  11:00 hores

Lloc:  Sala Multimèdia – Edifici B3 – Campus Nord

last updated: Jul-2015

Pages


Departament de Teoria del Senyal i Comunicacions. TSC.
UPC . Universitat Politècnica de Catalunya BarcelonaTech