Inici

Eleccions al Consell de Departament de TSC

El Director del nostre Departament, Prof. Francesc Torres Torres,  va resoldre el passat divendres 26 d'Abril de 2013 aprovar la Convocatòria i el Calendari Electoral per a les Eleccions dels membres del Consell de Departament de TSC.  Aquesta resolució estableix que el dia 29 d'abril el Secretari n'ha de fer la seva publicació.

Recordar-vos que són membres nats del Consell de Departament els sectors electorals PDI-A (Professorat Doctor amb vinculació permanent) i el PDI-B3 (PDI Doctor) .

Informació relativa al procés electoral:

Lectura Tesi Doctoral - Perla Ferrer

AVIS DE LECTURA DE TESI DOCTORAL

El departament de TEORIA DEL SENYAL I COMUNICACIONS fa pública la lectura de la següent tesi doctoral:

Títol de la tesi:

“UNA CONTRIBUCIÓN A LA INVESTIGACIÓN DE LA ESPECTROSCOPIA RAMAN EN EL ANÁLISIS DE PIGMENTOS: RESULTADOS TEÓRICOS Y EXPERIMENTALES”

 Autora:

Sra. Perla Ferrer Espinilla

Director:

Dr. Sergio Ruiz-Moreno

Data :  31 d’octubre de 2014

Hora:  12:30 hores

Eleccions parcials renovació vacants a la Junta de Departament de TSC 2014

El Director del nostre Departament, el Prof. Francesc Torres Torres, va resoldre amb data 20 d'octubre de 2014 aprovar la Convocatòria i el Calendari Electoral per a les eleccions parcials per a la renovació de vacants de la Junta de Departament de TSC. Aquesta resolució estableix que el dia 21 d'octubre el Secretari n'ha de fer la seva publicació.

Informació relativa al procés electoral:

- Convocatòria

Lectura Tesi Doctoral - Tatjana Predojev

AVIS DE LECTURA DE TESI DOCTORAL

El departament de TEORIA DEL SENYAL I COMUNICACIONS fa pública la lectura de la següent tesi doctoral:

Títol de la tesi:

“ENERGY-EFFICIENT WIRELESS COMMUNICATION SCHEMES AND REAL-TIME MIDDLEWARE FOR MACHINE-TO-MACHINE NETWORKS”

 Autora:

Sra. TATJANA PREDOJEV

Directors:

Dr. Jesús Alonso Zárate

Dr. Mischa Dohler

Tutor:

Luis G. Alonso Zárate

Pàgines

Subscribe to RSS - TSC