Inici

Eleccions al Consell de Departament de TSC

El Director del nostre Departament, Prof. Francesc Torres Torres,  va resoldre el passat divendres 26 d'Abril de 2013 aprovar la Convocatòria i el Calendari Electoral per a les Eleccions dels membres del Consell de Departament de TSC.  Aquesta resolució estableix que el dia 29 d'abril el Secretari n'ha de fer la seva publicació.

Recordar-vos que són membres nats del Consell de Departament els sectors electorals PDI-A (Professorat Doctor amb vinculació permanent) i el PDI-B3 (PDI Doctor) .

Informació relativa al procés electoral:

Premi "Best Measurements Paper Award" al congrés EUCAP 2014

Santiago Capdevila, Jordi Romeu, Lluis Jofre i Jean Charles Bolomey, han rebut el premi: "Best Measurements Paper Award" AL 8th EUROPEAN CONFERENCE ON ANTENNAS AND PROPAGATION, pel seu treball: "Increased dynamic range for RFID EM-field measurements".

CONFERÈNCIA: 8th European Conference on Antennas and Propagation (EUCAP 2014)

LLOC: The Hague, Netherlands

Dates: 6-11 Abril 2014

TÍTOL DE L'ARTICLE: Increased dynamic range for RFID EM-field measurements.

AUTORS: Santiago Capdevila, Jordi Romeu, Lluís Jofre i Jean Charles Bolomey.

Premi "EURASIP Best PhD Thesis Award 2014" otorgat a Pau Closas

Pau Closas, que va realitzar la tesi al nostre departament (tesi dirigida per Juan Fernàndez Rubio) i va estar com a becari oficial dins del grup de GPS, ha rebut recentment el premi "EURASIP Best PhD Thesis Award 2014" per la seva tesi doctoral.

Per a més informació podeu consultar la web d'Eurasip:

http://www.eurasip.org/newsletter/newsletter-2014-03.htm

 

Lectura Tesi Doctoral - Carlos A. Henriquez

AVIS DE LECTURA DE TESI DOCTORAL

El departament de TEORIA DEL SENYAL I COMUNICACIONS fa pública la lectura de la següent tesi doctoral:

Títol de la tesi:

“Improving Statistical Machine Translation through Adaptation and Learning”

 Autor:

Sr. Carlos Alberto Henríquez Quintana

Directors:

Dr. José B. Mariño Acebal

Dr. Rafael E. Banchs

Data :  7 de març de 2014

Hora:  12:00 hores

Pàgines

Subscribe to RSS - TSC