ELECCIONS AL CONSELL DE DEPARTAMENT

El Director del nostre Departament, Prof. Jordi Mallorquí Franquet, ha resolt el dia 18 d'octubre de 2018 aprovar la CONVOCATÒRIA I EL CALENDARI ELECTORAL per a la renovació dels membres del CONSELL DE DEPARTAMENT DE TSC. Aquesta resolució estableix que el dia 19 d'octubre el Secretari n'ha de fer la seva publicació.

 

Convocatoria/calendari

 

CENS DEFINITIU:

darrera modificació: nov-2018

Lectura Tesi Doctoral - Xiao Lin

Títol de la tesi:

"Semantic and Generic Object Segmentation for Scene Analysis Using RGB-D Data"

Autor:
Sr.  Xiao Lin

Directors:

Dr. Josep Ramon Casas

Dra. Montse Pardàs

Data : 27 de juliol de 2018
Hora:  11:00 hores
Lloc:   Aula Teleensenyament – edifici B3 - Campus Nord

darrera modificació: jul-2018

Pàgines


Departament de Teoria del Senyal i Comunicacions. TSC.
UPC UPCwebsiteLink . Universitat Politècnica de Catalunya BarcelonaTech