Lectura Tesi Doctoral - Cristina Gonzalez Haro


Títol de la tesi:

“Ocean surface reconstruction from microwave radiometer measurements”

 Autora:

Sra. Cristina González Haro

Director:

Dr. Jordi Isern Fontanet

Tutor:

Dr. Adriano Camps Carmona

Data :  22 de maig de 2015

Hora:  11:00 hores

Lloc:  Sala Telensenyament – Edifici B3 – Campus Nord

darrera modificació: nov-2017


Departament de Teoria del Senyal i Comunicacions. TSC.
UPC UPCwebsiteLink . Universitat Politècnica de Catalunya BarcelonaTech