Lectura Tesi Doctoral - Maria A. Lema


Títol de la tesi:

“Contribution to the Optimization of 4G Mobile Communications by Means of Advanced Carrier Aggregation Strategies”

 Autora:

Sra. María Ángel Lema Rosas

Director:

Dr. Mario García Lozano

Data :  22 de maig de 2015

Hora:  11:00 hores

Lloc:  Sala 001 – Edifici C4 – Campus Castelldefels

darrera modificació: nov-2017


Departament de Teoria del Senyal i Comunicacions. TSC.
UPC UPCwebsiteLink . Universitat Politècnica de Catalunya BarcelonaTech