Lectura Tesi Doctoral - Francisco Martín Alemany


Títol de la tesi:

“INTERFEROMETRIC GNSS-R PROCESSING MODELING AND ANALYSIS OF ADVANCED PROCESSING CONCEPTS FOR ALTIMETRY”

 Autor:

Sr. Francisco Martín Alemany

Director:

Dr. Adriano Camps

Data :  14 de juliol de 2015

Hora:  11:30 hores

Lloc:  Sala Telensenyament – Edifici B3 – Campus Nord

darrera modificació: nov-2017


Departament de Teoria del Senyal i Comunicacions. TSC.
UPC UPCwebsiteLink . Universitat Politècnica de Catalunya BarcelonaTech