Eleccions al Consell de Departament de TSC


El Director del nostre Departament, Prof. Francesc Torres Torres,  ha resolt el dia 16 d'octubre de 2015 aprovar la Convocatòria i el Calendari Electoral per a les Eleccions dels membres del Consell de Departament de TSC.  Aquesta resolució estableix que el dia 19 d'octubre el Secretari n'ha de fer la seva publicació.

Recordar-vos que són membres nats del Consell de Departament els sectors electorals PDI-A (Professorat Doctor amb vinculació permanent) i el PDI-B3 (PDI Doctor) .

 

- Convocatòria

 

- Publicació de censos definitius:

 

- Models de candidatures:

 

- Candidatures definitives

 

 

- RESULTATS DEFINITIUS eleccions al Consell del Departament 2015

 

darrera modificació: nov-2017


Departament de Teoria del Senyal i Comunicacions. TSC.
UPC UPCwebsiteLink . Universitat Politècnica de Catalunya BarcelonaTech