Reconeixement al europeu NEPTUNE


L'equip del grup de recerca  RSLab coordinat pel pel professor Francesc Rocadenbosch, integrat per Jordi Tiana, Sergio Bermejo, Mercé Vall-llossera i Adriano Camps, ha rebut el reconeixement del KIC Iberia - Center del European Institute of Innovation and Technology  per les aportacions fetes en el projecte Europeu NEPTUNE en el camp de la "Teledetecció i Tractament del Señal en sistemes off-shore Doppler wind lidar per energia eòlica".

 

Aquest projecte ha donat lloc a la spin-off EOLOS guanyadora del Premi Europeu "EIT Innovation Award 2015"

http://eit.europa.eu/activities/entrepreneurship/winners

darrera modificació: nov-2017


Departament de Teoria del Senyal i Comunicacions. TSC.
UPC UPCwebsiteLink . Universitat Politècnica de Catalunya BarcelonaTech