Eleccions a la Junta del Departament de TSC 2016


El Director del nostre Departament, Prof. Francesc Torres Torres, ha resolt el dia 26 de gener de 2016 aprovar la Convocatòria i el Calendari Electoral per a les Eleccions dels membres de la Junta de Departament de TSC. Aquesta resolució estableix que el dia 27 de gener el Secretari n'ha de fer la seva publicació.

 

- Convocatòria

 

Publicació de censos DEFINITIUS:

 

- Models de candidatures:

 

- Candidatures DEFINITIVES

 

- COMPOSICIÓ DE LA MESA ELECTORAL

 

 

- RESULTATS DEFINITIUS eleccions Junta de Departament de TSC 2016

 

darrera modificació: nov-2017


Departament de Teoria del Senyal i Comunicacions. TSC.
UPC UPCwebsiteLink . Universitat Politècnica de Catalunya BarcelonaTech