Lectura Tesi Doctoral Jessica Moysen


Títol de la tesi:

“Self Organisation for 4G/5G Networks”

Autora:
Sra. Jessica Moysen

Directora:
Dra. Lorenza Giupponi

Ponent:
Dr. Pere L. Gilabert

Data :  7 d'octubre de 2016
Hora:  11:30 hores
Lloc:  Sala de Graus – Edifici D4 - ESAB - Campus Castelldefels

darrera modificació: nov-2017


Departament de Teoria del Senyal i Comunicacions. TSC.
UPC UPCwebsiteLink . Universitat Politècnica de Catalunya BarcelonaTech