ELECCIONS PARCIALS AL CONSELL DE DEPARTAMENT


El Director del nostre Departament, Prof. Francesc Torres Torres, ha resolt el dia 17 d'octubre de 2016 aprovar la CONVOCATÒRIA D’ELECCIONS PARCIALS PER A LA RENOVACIÓ DE VACANTS AL CONSELL DE DEPARTAMENT DE TSC 2016. Aquesta resolució estableix que el dia 18 d'octubre el Secretari n'ha de fer la seva publicació.

- Convocatoria/calendari

 

CENS PROVISIONAL:

- Cens de personal investigador en formacio (PDI-B2)

- Cens de personal docent i investigador no doctor (PDI-B4)

- Cens estudiantat ESEIAAT

- Cens estudiants EETAC

- Cens estudiantat grau i màster 739 TSC (a partir de la pàgina 3)

 

MODELS DE SOL·LICITUD DE CANDIDATURA:

- Candidatura individual per a Estudiant

- Candidatura col·lectiva per a Estudiants

- Candidatura individual per a PDI

- Candidatura col·lectiva per a PDI

 

 

darrera modificació: oct-2016


Departament de Teoria del Senyal i Comunicacions. TSC.
UPC UPCwebsiteLink . Universitat Politècnica de Catalunya BarcelonaTech