Lectura Tesi Doctoral - Jorge Serra Puertas


Títol de la tesi:

"Shrinkage Corrections of Sample Linear Estimators in the Small Sample Size Regime"

Autor:
Sr. Jorge Serra Puertas

Directora:
Dra. Montserrat Nájar Martón

Data : 11 de novembre de 2016
Hora:  11:45 hores
Lloc:  Aula Teleensenyament – edifici B3 - Campus Nord

darrera modificació: nov-2017


Departament de Teoria del Senyal i Comunicacions. TSC.
UPC UPCwebsiteLink . Universitat Politècnica de Catalunya BarcelonaTech