Lectura Tesi Doctoral - David Varas González


Títol de la tesi:
"Region-based Particle Filter Leveraged with a Hierarchical Co-clustering"

Autor:
Sr. David Varas González

Director:
Dr. Ferran Marqués Acosta

Data : 14 de novembre de 2016
Hora:  11:30 hores
Lloc:  Aula Teleensenyament – edifici B3 - Campus Nord
darrera modificació: nov-2017


Departament de Teoria del Senyal i Comunicacions. TSC.
UPC UPCwebsiteLink . Universitat Politècnica de Catalunya BarcelonaTech