Eleccions parcials per cobrir vacants a la Junta de Departament


El Director del nostre Departament, Prof. Francesc Torres Torres, ha resolt el dia 7 de febrer de 2017 aprovar la CONVOCATÒRIA D’ELECCIONS PARCIALS PER A LA RENOVACIÓ DE VACANTS DELS MEMBRES DE LA JUNTA DE DEPARTAMENT DE TSC 2017 i el seu corresponent calendari

- Convocatoria/calendari

CENS DEFINITIU:

- Cens de personal docent i investigador (PDI-A)

- Cens de personal docent i investigador  (PDI-B3)

Candidatura individual PDI

Candidatures provisionals

Candidaturas definitives

Procediment per sol·licitar el vot anticipat  El termini per a exercir el vot anticipat comença el dijous 23 de febrer i acaba el dimarts 28 de febrer, tot i que la seva sol·licitud al Secretari acaba el dilluns 27 de febrer

darrera modificació: nov-2017


Departament de Teoria del Senyal i Comunicacions. TSC.
UPC UPCwebsiteLink . Universitat Politècnica de Catalunya BarcelonaTech