Lectura Tesi Doctoral - Juan Manuel Castro Arvizu


Títol de la tesi:

"ROBUST INDOOR POSITIONING IN WLAN NETWORKS"

Autor:
Sr. Juan Manuel Castro Arvizu

Directors:
Dr. Juan A. Fernández Rubio

Dr. Pau Closas

Data : 24 de març de 2017
Hora:  12:00 hores
Lloc:  Aula Teleensenyament – edifici B3 - Campus Nord

darrera modificació: nov-2017


Departament de Teoria del Senyal i Comunicacions. TSC.
UPC UPCwebsiteLink . Universitat Politècnica de Catalunya BarcelonaTech