Lectura Tesi Doctoral - René Játiva Espinoza


Títol de la tesi:

"Dispersive Source Models in Wireless Communications Subscriber Location"

Autor:

Sr. René Játiva Espinoza

Director:

Dr. Josep Vidal Manzano

Data : 6 d'abril de 2017
Hora:  10:30 hores
Lloc:  Aula Teleensenyament – edifici B3 - Campus Nord

darrera modificació: nov-2017


Departament de Teoria del Senyal i Comunicacions. TSC.
UPC UPCwebsiteLink . Universitat Politècnica de Catalunya BarcelonaTech