Lectura Tesi Doctoral - POL HENAREJOS HERNANDEZ


Títol de la tesi:

“POLARIZATION AND INDEX MODULATIONS: A THEORETICAL AND PRACTICAL PERSPECTIVE ”

Autor:

Sr. POL HENAREJOS HERNANDEZ

Directora:

Dra. ANA ISABEL PÉREZ NEIRA

Data : 19 de juliol 2017
Hora: 16:00 hores
Lloc: Aula Teleensenyament – Edifici B3 - Campus Nord

darrera modificació: nov-2017


Departament de Teoria del Senyal i Comunicacions. TSC.
UPC UPCwebsiteLink . Universitat Politècnica de Catalunya BarcelonaTech