Lectura Tesi Doctoral - Mitra Gilasgar


Títol de la tesi:
"RECONFIGURABLE HIGH EFFICIENCY CLASS-F POWER AMPLIFIER USING CMOS-MEMS TECHNOLOGY"

Autora:
Sra. Mitra Gilasgar

Directors:
Dr. Lluís Pradell

Dr. Antoni Barlabé

Data : 8 de setembre de 2017
Hora:  10:30 hores
Lloc:  Aula Teleensenyament – edifici B3 - Campus Nord

darrera modificació: nov-2017


Departament de Teoria del Senyal i Comunicacions. TSC.
UPC UPCwebsiteLink . Universitat Politècnica de Catalunya BarcelonaTech