ELECCIONS PARCIALS AL CONSELL DE DEPARTAMENT


El Director del nostre Departament, Prof. Francesc Torres Torres, ha resolt el dia 17 d'octubre de 2016 aprovar la CONVOCATÒRIA D’ELECCIONS PARCIALS PER A LA RENOVACIÓ DE VACANTS AL CONSELL DE DEPARTAMENT DE TSC 2016. Aquesta resolució estableix que el dia 18 d'octubre el Secretari n'ha de fer la seva publicació.

darrera modificació: oct-2018


Departament de Teoria del Senyal i Comunicacions. TSC.
UPC UPCwebsiteLink . Universitat Politècnica de Catalunya BarcelonaTech