Lectura Tesi Doctoral - VICENTE SALES ZARAGOZA


Títol de la tesi:

"Redes de Acceso UDWDM Operadas con Láseres Aleatorios de Sintonía Limitada"

Autor:
Sr.  VICENTE SALES ZARAGOZA

Directores:
Dr. JOSEP JOAN PRAT GOMA

Dr. JOSEP SEGARRA MULLERAT

Data : 25 d'octubre de 2017
Hora:  10:30 hores
Lloc:  Sala de Juntes – edifici D4 - Campus Nord

darrera modificació: nov-2017


Departament de Teoria del Senyal i Comunicacions. TSC.
UPC UPCwebsiteLink . Universitat Politècnica de Catalunya BarcelonaTech