Lectura Tesi Doctoral - MARC LORT CUENCA


Títol de la tesi:

"CONTRIBUTIONS TO GROUND-BASED AND UAV SAR SYSTEMS FOR EARTH OBSERVATION"
 

Autor:

Sr. Marc Lort Cuenca

 

Director:

Dr. Albert Aguasca

 

Data : 17 de novembre de 2017
Hora:  12:00 hores
Lloc:  Aula Teleensenyament – edifici B3 - Campus Nord

darrera modificació: nov-2017


Departament de Teoria del Senyal i Comunicacions. TSC.
UPC UPCwebsiteLink . Universitat Politècnica de Catalunya BarcelonaTech