Lectura Tesi Doctoral - Igor Jauk


Títol de la tesi:

"Unsupervised learning for expressive speech synthesis"

Autor:
Sr.  Igor Jauk

Director:
Dr. Antonio Bonafonte

Data : 12 de setembre de 2017
Hora:  11:00 hores
Lloc:  Aula Teleensenyament – edifici B3 - Campus Nord

last updated: Nov-2017


Departament de Teoria del Senyal i Comunicacions. TSC.
UPC UPCwebsiteLink . Universitat Politècnica de Catalunya BarcelonaTech