Lectura Tesi Doctoral - Israel Duran


Títol de la tesi:

"CONTRIBUTION TO ADVANCED SENSOR DEVELOPMENT FOR PASSIVE IMAGING OF THE EARTH"

Autor:

Sr. Israel Durán Martínez

Directors:

Dr. Francesc Torres
Dra. Núria Duffo

Data : 20 de novembre de 2017
Hora:  11:00 hores
Lloc:  Aula Teleensenyament – edifici B3 - Campus Nord

last updated: Nov-2017


Departament de Teoria del Senyal i Comunicacions. TSC.
UPC UPCwebsiteLink . Universitat Politècnica de Catalunya BarcelonaTech