Lectura Tesi Doctoral - Omid Ghahabi Esfahani


Títol de la tesi:
"Deep Learning for i-Vector Speaker and Language Recognition"

Autor:
Sr. Omid Ghahabi Esfahani

Director:
Dr. Javier Hernando

Data : 29 de maig de 2018
Hora:  11:00 hores
Lloc:  Aula Teleensenyament – edifici B3 - Campus Nord

last updated: May-2018


Departament de Teoria del Senyal i Comunicacions. TSC.
UPC UPCwebsiteLink . Universitat Politècnica de Catalunya BarcelonaTech