ELECCIONS AL CONSELL DE DEPARTAMENT


El Director del nostre Departament, Prof. Jordi Mallorquí Franquet, ha resolt el dia 18 d'octubre de 2018 aprovar la CONVOCATÒRIA I EL CALENDARI ELECTORAL per a la renovació dels membres del CONSELL DE DEPARTAMENT DE TSC. Aquesta resolució estableix que el dia 19 d'octubre el Secretari n'ha de fer la seva publicació.

 

Convocatoria/calendari

 

CENS DEFINITIU:

- Cens de personal investigador en formacio (PDI-B2)

- Cens de personal docent i investigador no doctor (PDI-B4)

- Cens de personal d'administració i serveis (funcionari)

- Cens de personal d'administració i serveis (laboral)

- Cens estudiantat ESEIAAT, ETSETB i EETAC*

* Cens ETSETB (a partir de la pàgina 4), cens EETAC (a partir de la pàgina 24).

 

MODELS DE SOL·LICITUD DE CANDIDATURA:

- Candidatura individual per a Estudiant

- Candidatura col·lectiva per a Estudiants

- Candidatura individual per a PDI

- Candidatura col·lectiva per a PDI

 
Candidatures provisionals

Candidatures definitives

Resultats provisionals

Resultats definitius

last updated: Dec-2018


Departament de Teoria del Senyal i Comunicacions. TSC.
UPC UPCwebsiteLink . Universitat Politècnica de Catalunya BarcelonaTech