Lectura Tesi Doctoral - Jorge Querol Borràs


Títol de la tesi:
"Radio Frequency Interference Detection and Mitigation Techniques for Navigation and Earth Observation"

Autor:
Sr.  Jorge Querol Borràs

Director:
Dr.  Adriano José Camps Carmona

Data : 9 de novembre de 2018
Hora:  11:00 hores
Lloc:  Sala Multimèdia – edifici B3 - Campus Nord

last updated: Nov-2018


Departament de Teoria del Senyal i Comunicacions. TSC.
UPC UPCwebsiteLink . Universitat Politècnica de Catalunya BarcelonaTech