Lectura Tesi Doctoral - Jordi Salvador


 AVIS DE LECTURA DE TESI DOCTORAL

El departament de TEORIA DEL SENYAL I COMUNICACIONS fa pública la lectura de la següent tesi doctoral:

Títol de la tesi:

“SURFACE RECONSTRUCTION FOR MULTI-VIEW VIDEO”

Autor:

Sr. Jordi Salvador Marcos

Director:

Dr.  Josep R. Casas Pla

Data :  23 de setembre de 2011

Hora:  11:00 hores

Lloc:  Sala Multimèdia -  Edifici B3 - Campus Nord

last updated: Nov-2011


Departament de Teoria del Senyal i Comunicacions. TSC.
UPC UPCwebsiteLink . Universitat Politècnica de Catalunya BarcelonaTech