ELECCIONS PARCIALS AL CONSELL DE DEPARTAMENT

El Director del nostre Departament, Prof. Francesc Torres Torres, ha resolt el dia 17 d'octubre de 2016 aprovar la CONVOCATÒRIA D’ELECCIONS PARCIALS PER A LA RENOVACIÓ DE VACANTS AL CONSELL DE DEPARTAMENT DE TSC 2016. Aquesta resolució estableix que el dia 18 d'octubre el Secretari n'ha de fer la seva publicació.

- Convocatoria/calendari

 

CENS PROVISIONAL:

last updated: Oct-2016

Lectura Tesi Doctoral - Miriam Pablos

Títol de la tesi:

“Earth remote sensing with SMOS, Aquarius and SMAP missions”

Autora:

Sra. Miriam Pablos Hernández

Directores:

Dra. María Piles
Dra. Mercè Vall·llossera

Data :  03 d'octubre de 2016
Hora:  12:00 hores
Lloc:  Aula Teleensenyament – edifici B3 - Campus Nord

last updated: Sep-2016

Pages


Departament de Teoria del Senyal i Comunicacions. TSC.
UPC UPCwebsiteLink . Universitat Politècnica de Catalunya BarcelonaTech