Awards and distinctions


Reconeixement al europeu NEPTUNE

L'equip del grup de recerca  RSLab coordinat pel pel professor Francesc Rocadenbosch, integrat per Jordi Tiana, Sergio Bermejo, Mercé Vall-llossera i Adriano Camps, ha rebut el reconeixement del KIC Iberia - Center del European Institute of Innovation and Technology  per les aportacions fetes en el projecte Europeu NEPTUNE en el camp de la "Teledetecció i Tractament del Señal en sistemes off-shore Doppler wind lidar per energia eòlica".

 

last updated: Nov-2017

Pages


Departament de Teoria del Senyal i Comunicacions. TSC.
UPC UPCwebsiteLink . Universitat Politècnica de Catalunya BarcelonaTech