Awards and distinctions


Premio Mejor Tesis Doctoral (curso 92/93) atorgat pel Colegio Oficial de Ingenieros de Telecomunicació i la Asociación Española de Ingenieros de Telecomunicación

Premio Mejor Tesis Doctoral (curso 92/93) atorgat pel Colegio Oficial de Ingenieros de Telecomunicació i la Asociación Española de Ingenieros de Telecomunicación

Premio Mejor Tesis Doctoral (curso 92/93) atorgat pel Colegio Oficial de Ingenieros de Telecomunicació i la Asociación Española de Ingenieros de Telecomunicación, Ferran Marqués.

last updated: Nov-2011

Pages


Departament de Teoria del Senyal i Comunicacions. TSC.
UPC UPCwebsiteLink . Universitat Politècnica de Catalunya BarcelonaTech