Awards and distinctions


Primer Premi Nacional a l'excel·lència en el Rendiment universitari per Daniel Rodrigo

Primer Premi Nacional a l'excel•lència en el Rendiment universitari 2008-2009, concedit pel Ministeri d'Educació a Daniel Rodrigo, estudiant de Doctorat a TSC, que ha cursat els estudis d'Eng. Telecomunicació a l'ETSETB juntament amb els estudis de Llicenciatura de Matemàtiques al CFIS.

més informació al següent enllaç

last updated: Nov-2011

Pages


Departament de Teoria del Senyal i Comunicacions. TSC.
UPC UPCwebsiteLink . Universitat Politècnica de Catalunya BarcelonaTech