Lectura Tesi Doctoral - Prodromos-Vasileios Mekikis

Títol de la tesi:

"Design and Stochastic Analysis of Emerging Large-Scale Wireless-Powered Sensor Networks"

 

Autor:

Sr.   Prodromos-Vasileios Mekikis

 

Directors:

- Dr. Luis Alonso

- Dr. Christos Verikoukis

 

Data : 13 de novembre de 2017

Hora:  11:00 hores

Lloc:  Sala d’Actes (C4-001Pg) - EETAC - Campus Castelldefels

última actualización: Nov-2017

ELECCIONS PARCIALS AL CONSELL DE DEPARTAMENT

El Director del nostre Departament, Prof. Francesc Torres Torres, ha resolt el dia 17 d'octubre de 2016 aprovar la CONVOCATÒRIA D’ELECCIONS PARCIALS PER A LA RENOVACIÓ DE VACANTS AL CONSELL DE DEPARTAMENT DE TSC 2016. Aquesta resolució estableix que el dia 18 d'octubre el Secretari n'ha de fer la seva publicació.

última actualización: Nov-2017

Páginas


Departament de Teoria del Senyal i Comunicacions. TSC.
UPC UPCwebsiteLink . Universitat Politècnica de Catalunya BarcelonaTech