Lectura Tesi Doctoral - Henrik Schulz

Titol de la tesi:"Large Vocabulary Continuous Speech Recognition for the Transcription of Catalan Broadcast News and Conversations. Towards Analysis and Modelling of Acoustic Reduction in Spontaneous Speech"


Autor:

Sr. Henrik SchulzDirector:

Dr. José Adrián Rodríguez Fonollosa


Data : 2 de març de 2017

Hora: 11:30 hores

Lloc: Sala de Juntes - edifici D4 - Campus Nord

última actualización: Nov-2017

Eleccions parcials per cobrir vacants a la Junta de Departament

El Director del nostre Departament, Prof. Francesc Torres Torres, ha resolt el dia 7 de febrer de 2017 aprovar la CONVOCATÒRIA D’ELECCIONS PARCIALS PER A LA RENOVACIÓ DE VACANTS DELS MEMBRES DE LA JUNTA DE DEPARTAMENT DE TSC 2017 i el seu corresponent calendari

- Convocatoria/calendari

CENS DEFINITIU:

última actualización: Nov-2017

Lectura Tesi Doctoral - Sandra Lagén

Títol de la tesi:

“Coordination Strategies for Interference Management in MIMO Dense Cellular Networks”

Autora:
Sra. Sandra Lagén Morancho

Directors:
Dr. Adrián Agustín de Dios
Dr. Josep Vidal Manzano

Data : 21 de desembre de 2016
Hora:  11:00 hores
Lloc:  Aula Teleensenyament – edifici B3 - Campus Nord

última actualización: Nov-2017

Páginas


Departament de Teoria del Senyal i Comunicacions. TSC.
UPC UPCwebsiteLink . Universitat Politècnica de Catalunya BarcelonaTech