Skip to content

Eleccions a la Junta de Departament

El Director del nostre Departament, Prof. Jordi Mallorquí Franquet, ha resolt el dia 16 de Gener de 2019 aprovar la CONVOCATÒRIA D’ELECCIONS DELS MEMBRES DE LA JUNTA DE DEPARTAMENT DE TSC 2019 i el seu corresponent calendari
Eleccions a la Junta de Departament

Eleccions a la Junta de Departament

 

 

El Director del nostre Departament, Prof. Jordi Mallorquí Franquet, ha resolt el dia 16 de Gener de 2019 aprovar la CONVOCATÒRIA D’ELECCIONS DELS MEMBRES DE LA JUNTA DE DEPARTAMENT DE TSC 2019 i el seu corresponent calendari

- Convocatoria/calendari

CENS DEFINITIU:

- Cens de personal docent i investigador (PDI-A)

- Cens de personal docent i investigador  (PDI-B3)

- Cens de personal docent i investigador  (PDI-B4)

- Cens de personal d'administració i serveis  (PAS)

- Cens de l'estudiantat (EGM)

MODELS DE SOL·LICITUD DE CANDIDATURA:

- Candidatura PDI-PAS individual

- Candidatura PDI-PAS col·lectiva

- Candidatura Estudiant individual

CANDIDATURES:

- Candidatures


RESULTATS DEFINITIUS