Skip to content

You are here: Home / News / Eleccions parcials al Consell de Departament de TSC

Eleccions parcials al Consell de Departament de TSC

El Director del nostre Departament, Prof. Jordi J. Mallorquí Franquet, ha resolt el dia 19 de novembre del 2019 aprovar la CONVOCATÒRIA I EL CALENDARI ELECTORAL per a la renovació de vacants al CONSELL DE DEPARTAMENT DE TSC.
Eleccions parcials al Consell de Departament de TSC

El Director del nostre Departament, Prof. Jordi J. Mallorquí Franquet, ha resolt el dia 19 de novembre del 2019 aprovar la CONVOCATÒRIA I EL CALENDARI ELECTORAL per a la renovació de vacants al CONSELL DE DEPARTAMENT DE TSC..  Aquesta resolució estableix que el dia 20 de novembre el Secretari n'ha de fer la seva publicació.

 

Convocatoria/calendari:

Només s'han de cobrir vacants corresponents als sectors: PDI-B2 (PDI en formació, Estudiants de Doctorat) i EGM (Estudiants de Grau i Màster)

Cens Provisional:
  1) EGM (estudiants de Grau i Màster)
     En aquest document els estudiants estan ordenats alfabèticament, amb el següent ordre entre escoles:
       - ESEIAAT  (fins pàg 3)
       - ETSETB  (de la pàg 4 a la 24)
       - FIB  (de la pàg 25 a la 26)
       - EETAC  (de la pàg 27 a la 38)
       - ESAB   (pàg 39)
  2) PDI-B2
  3) PAS-F  i  PAS-L
  4) PDI-A  i  PDI-B3
  5) PDI-B4