Skip to content

ELECCIONS PARCIALS A LA JUNTA DE DEPARTAMENT

El Director del nostre Departament, Prof. Jordi J. Mallorquí Franquet, ha resolt el dia 1 de febrer de 2018 aprovar la CONVOCATÒRIA D’ELECCIONS PARCIALS PER A LA RENOVACIÓ DE VACANTS A LA JUNTA DE DEPARTAMENT DE TSC 2018. Aquesta resolució estableix que el dia 2 de febrer el Secretari n'ha de fer la seva publicació.

- Convocatoria/calendari
- Cens de personal docent i investigador no permanent (PDI-B3)
- Cens de personal investigador en formacio (PDI-B2) membre del Consell
- Cens de personal docent i investigador no doctor (PDI-B4) membre del Consell
- Cens estudiantat membre del Consell (EGM)
 

MODELS DE SOL·LICITUD DE CANDIDATURA:

- Candidatura individual per a Estudiant
- Candidatura individual per a PDI

 

CANDIDATURES:

- Candidatures provisionals
- Candidatures definitives