Skip to content

Lectura Tesi Doctoral - Elli Kartsakli

AVIS DE LECTURA DE TESI DOCTORAL
El departament de TEORIA DEL SENYAL I COMUNICACIONS fa pública la lectura de la següent tesi doctoral:
Títol de la tesi:
“CROSS-LAYER DESIGN AND OPTIMIZATION OF MEDIUM ACCESS CONTROL PROTOCOLS IN WLANS”
Autora:
Sra. Elli Kartsakli
Directors:
Dr. Luis Alonso 
Dr. Christos Verikoukis

Data :  16  de febrer de 2012
Hora:  11:30 hores
Lloc:  Sala  C4-001  EETAC (Campus Castelldefels)