Skip to content

Lectura Tesi Doctoral - Francisco J. Sánchez Lladó

AVIS DE LECTURA DE TESI DOCTORAL

El departament de TEORIA DEL SENYAL I COMUNICACIONS fa pública la lectura de la següent tesi doctoral:

Títol de la tesi:

“CLASIFICACIÓN DE IMÁGENES POLSAR MEDIANTE ENFRIAMIENTO SIMULADO: UNA MEJORA DEL CLASIFICADOR WISHART”

Autor:

Sr. Francisco Javier Sánchez Lladó

Directors:

Dr. Carlos López Martínez

Dr.  Gonzalo Pajares Martínsanz

Data :  10 de març de 2011

Hora:  11:00 hores

Lloc:  Aula Telensenyament -  Edifici B3 - Campus Nord