Skip to content

You are here: Home / News / Lectura Tesi Doctoral - Santiago Buitrago Ventura

Lectura Tesi Doctoral - Santiago Buitrago Ventura

Títol de la tesi: "Advanced radome design for automotive applications" Autor: Sr. Santiago Buitrago Ventura
Lectura Tesi Doctoral - Santiago Buitrago Ventura

Títol de la tesi:

 "Advanced radome design for automotive applications"

Autor:

Sr. Santiago Buitrago Ventura

Directors:

Dr. Jordi Romeu
Dr. Augusto Mayer


Data : 7 de novembre de 2019
Hora:  11:45 hores
Lloc:  Aula Merit - 010 - Edifici D5 - Campus Nord

Nota: Aquesta tesi doctoral  està  sotmesa  a  un  compromís  de  confidencialitat