Skip to content

Publicació oficial candidatura Director/Directora Dept.

Havent finalitzat el termini reglamentari per presentar esmenes o impugnacions a la candidatura presentada. Atès que no s'ha presentat cap, i tal com està previst al reglament es fa la proclamació definitiva de la candidata:

Asunción Moreno Bilbao

Així mateix us informem que s'ha iniciat el període de campanya electoral que finalitzarà el 16 de desembre, data a partir de la qual es podrà efectuar el vot per anticipat.